Brune gårdsegg

Vi selger brune gårdsegg fra frittgående høns som leveres fra Brenna Gård i nærmiljøet. Salgssesong: 1. mai til 31. oktober. Oppbevaring: Egg bør oppbevares i kjølerom/kjøleskap.

Andre andre produkter