Archives

Tilrettelegging i koronatiden

Det skal være trygt å komme til oss på Skarstad. Derfor har vi gjort tiltak for å kunne åpne gårdsmarkedet innenfor retningslinjene gitt av helsemyndighetene. Samtidig er vi avhengige av at besøkende gjør sin del for å få dette til. Vi er jo alle nå godt vant til å holde avstand, vaske hender, hoste i […]
Read more >